MediErgo

Produkter

MediErgo har specialiserat sig på produkter för sjukvården. Produkterna är designade tillsammans med vårdpersonalen efter deras önskemål och behov. Produkterna är användarvänliga och förbättrar arbetsergonomin. Produkterna är av hög europeisk kvalitet som lämpar sig bra för nordisk professionell användning. ​

ergo5

ergo5 provtagningsstol med ETS armstöd är designad för att underlätta vårdpersonalens arbetsergonomi och gör klientens besök snabbt, enkelt och tryggt.

ergo6

ergo6 provtagningsstol med ETS armstöd är designad för att möta vårdpersonalens alla behov. Stolen är stabil och användarvänlig.

ergo6mobi

ergo6Mobi är som ergo6 stolen men med ett stabilt chassi med separat låsbara hjul eller med centrallåsning som tillval.

3-pod

Stolen är ett bra hjälpmedel vid ex. provtagningsronderna på avdelningarna.

Balance

Balance är en sadelstol med en balansmekanism som aktiverar musklerna när du sitter.

Form

Form stolen är en ergnonomisk stol som lämpar sig väl att användas som ersättning för en sadelstol.